top of page
Bright Room

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

ÚZKOSTNÉ A DEPRESIVNÍ STAVY

SYNDROM VYHOŘENÍ

ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE A STRESU

POMOC V KRIZI

ÚZKOSTNÉ A DEPRESIVNÍ STAVY

Prostřednictvím psychoterapie vám pomůžeme zbavit se úzkostných stavů a projevů deprese. Naučíme vás těmto nepříjemným a zatěžujícím stavům předcházet, rozpoznat jejich spouštěče. Naučíme vás techniky, které zmírní nebo zcela odstraní jejich příznaky. Deprese a úzkost už nebude ovládat vás, ale vy jí. 


Terapeutický proces zahrnuje sebepoznání, odhalení spouštěčů, nalezení cesty k jejich odstranění, nastavení nezbytných režimových opatření, osvojení si relaxačních dovedností. V případě potřeby je možné přizvat partnera či jiného člena rodiny, který může pozitivně působit na Váš rozvoj.

Flower Vase
 Mladá žena Uvažuje

SYNDROM VYHOŘENÍ

Syndrom vyhoření je psychický stav objevující se u nespokojených zaměstnanců. Ohroženi jsou paradoxně nejvíce lidé, kteří jsou do své práce zapálení. Příčinou je přílišné nasazení, špatná organizace práce, špatná komunikace, neschopnost nastavit si hranice, delegovat práci na druhé, nedostatečný odpočinek, nízká odolnost proti stresu a zátěži.


Pomocí psychoterapie vám pomůžeme najít rovnováhu a získat dovednosti vedoucí k osobnímu a profesnímu růstu. 

ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE A STRESU

Stresové situace jsou běžnou součástí pracovního i osobního života. Každý z nás je zažívá. Míra jejich tolerance je však individuální. Je dána životními zkušenostmi, nastavením životních hodnot, věkem, aktuálním rozpoložením, výchovou atd.

Prostřednictvím psychoterapie vás naučíme stresu čelit, jednoduše se s ním vyrovnávat, zvýšit práh vaší odolnosti.

Mužský model s bílými květy
drželi se za ruce

POMOC V KRIZI

Pomůžeme vám překonat obtížné životní situace, které s sebou přinášejí vysokou stresovou zátěž. Poskytneme vám bezpečné místo, kde můžete otevřeně, bez ostychu mluvit o svých obavách, trápeních nebo smutcích způsobených např. rozvodem, nemocí, smrtí někoho blízkého, ale i pracovními problémy. Ulevíme vám od stresu spojeného s důležitým životním rozhodnutím, s pracovními nebo jinými neúspěchy. 


Terapie pro zvládnutí krize většinou znamená krátkou formu spolupráce, zpravidla pár sezení.

bottom of page